Άγω edu

Βιωματικές Δράσεις

Η ομάδα μας συμβάλλει επικουρικά στην εκπαίδευση, μέσα από προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα παιδαγωγών, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις, όχι μόνο για την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων αλλά και εμπειριών και δεξιοτήτων. Η σύλληψη και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αποβλέπουν στην πνευματική, ψυχοσωματική και κοινωνική ολοκλήρωση των παιδιών, γι’αυτό και διέπονται από τις παιδαγωγικές αρχές της ενεργού συμμετοχής, της συλλογικότητας, της αλληλεπίδρασης, της διάδρασης, της ενσυναίσθησης και του αλληλοσεβασμού!

 

Τα προγράμματά μας υλοποιούνται στο ‘Κτήμα Μάη Θανάση’ στην περιοχή της Άριας Ναυπλίου.

Τα υπαίθρια προγράμματα υλοποιούνται εναλλακτικά σε τοποθεσίες που εξυπηρετούν το σχολείο αλλά και τις ανάγκες του προγράμματος.

Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων και εντός της σχολικής μονάδας.

Η διάρκεια των δράσεων, εξαρτάται από την ηλικία των συμμετεχόντων καθώς και από το πρόγραμμα, και κυμαίνεται από 1 ώρα και 15 λεπτά έως και 2 ώρες.

 

Κόστος εκπαιδευτικών-βιωματικών προγραμμάτων 4 ευρώ / μαθητή

 

 

 

Άγω edu

Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν, ενεργοποιώντας τις σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες μέσα από τη διοργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενεργού εκμάθησης.

τηλ. 27520-22611 & 6974324721 agoedugr@gmail.com

Newsletter