Ομάδα Άγω

 


Η ομάδα μας συμβάλλει επικουρικά στην εκπαίδευση, μέσα από προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα παιδαγωγών, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις, όχι μόνο για την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων αλλά και εμπειριών και δεξιοτήτων. Η σύλληψη και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αποβλέπουν στην πνευματική, ψυχοσωματική και κοινωνική ολοκλήρωση των παιδιών, γι’αυτό και διέπονται από τις παιδαγωγικές αρχές της ενεργού συμμετοχής, της συλλογικότητας, της αλληλεπίδρασης, της διάδρασης, της ενσυναίσθησης και του αλληλοσεβασμού, έχοντας πάντα ως κέντρο τα ίδια τα παιδιά τα οποία παροτρύνονται:

 


 

  • να γνωρίσουν την καλλιτεχνική δημιουργία και τους εκφραστές της και να γίνουν και αυτά συμμέτοχοι και μικροί δημιουργοί
  • να έρθουν σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον
  • να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν ώστε να αντιληφθούν τα στοιχεία που συνθέτουν τον εθνικό και παγκόσμιο πολιτισμό
  • vα νιώσουν την αναγκαιότητα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνειδητοποιώντας παράλληλα την προσωπική τους συμβολή και ευθύνη

 

 

 

Άγω edu

Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν, ενεργοποιώντας τις σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες μέσα από τη διοργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενεργού εκμάθησης.

τηλ. 27520-22611 & 6974324721 agoedugr@gmail.com

Newsletter