Ομάδα Άγω

Η ομάδα μας συμβάλλει επικουρικά στην εκπαίδευση, μέσα από προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα παιδαγωγών, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις, όχι μόνο για την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων αλλά και εμπειριών και δεξιοτήτων.

 

Η σύλληψη και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αποβλέπουν στην πνευματική, ψυχοσωματική και κοινωνική ολοκλήρωση των παιδιών, γι’αυτό και διέπονται από τις παιδαγωγικές αρχές της ενεργού συμμετοχής, της συλλογικότητας, της αλληλεπίδρασης, της διάδρασης, της ενσυναίσθησης και του αλληλοσεβασμού!

 

Τα υπαίθρια προγράμματα υλοποιούνται εναλλακτικά σε τοποθεσίες που εξυπηρετούν το σχολείο αλλά και τις ανάγκες του προγράμματος.

Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων και εντός της σχολικής μονάδας.