Ομάδα Άγω

 

 

H ομάδα μας πλαισιώνεται από έμπειρους παιδαγωγούς, εικαστικούς, θεατρολόγους, επιστήμονες φυσικής αγωγής, οι οποίοι με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση και μέσα από βιωματικές δράσεις συνεργάζονται μαζί με τα παιδιά, για τα οποία κύριο μέλημα μας είναι,

  • να γνωρίσουν την καλλιτεχνική δημιουργία και τους εκφραστές της και να γίνουν και αυτά συμμέτοχοι και μικροί δημιουργοί
  • να έρθουν σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον
  • να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν ώστε να αντιληφθούν τα στοιχεία που συνθέτουν τον εθνικό και παγκόσμιο πολιτισμό
  • vα νιώσουν την αναγκαιότητα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνειδητοποιώντας παράλληλα την προσωπική τους συμβολή και ευθύνη