Άγω Summer Camp 2019

ΤΙΜΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Καθημερινές εκτός Σ/Κ από τις 08:00 έως τις 15:00

30€ + ΦΠΑ (24%) την εβδομάδα


ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Τιμή για αδέρφια 25€ + ΦΠΑ (24%) την εβδομάδα για κάθε παιδί


Για συμμετοχή σε 4 & περισσότερες εβδομάδες η τιμή διαμορφώνεται σε 25€ + ΦΠΑ (24%) την εβδομάδα


Για ομαδικές εγγραφές η τιμή διαμορφώνεται σε 25€ + ΦΠΑ (24%) την εβδομάδα, για κάθε παιδί

Τουλάχιστον 5 άτομα

Συμμετοχή σε εκδρομές

επιπλέον 8€ την εβδομάδα


* Οι εκπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των εκδρομών

* Δεν ισχύουν περισσότερες από μια κατηγορία έκπτωσης

Ημερήσια συμμετοχή

10 €